2030 Érd, Aba u. 1. - H-P: 8:00-16:00

(+36) 30 284 8996

info@hsplitter.hu

Vissza

Felhasználási és Adatkezelési Szabályzat
A GDPR szabályait tartalmazó dokumentumainkat: - Felhasználási és Adatkezelési Szabályzat - Adatkezelési nyilatkozat - Cookie"süti" szabályzat

 

Felhasználási és Adatkezelési Szabályzat

1. A Szolgáltató

A www.hsrshop.hu oldal üzemeltetője az H-splitter Kft. (székhely: 2045 Törökbálint Ráczug adószám: 13835668-2-13  cégjegyzékszám: 13-09-126410), a továbbiakban: Szolgáltató. A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

2. A szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.hsrshop.hu, és a www.hsplitter.hu címen elérhető oldalakra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.hsrshop.hu oldalon található hivatkozás vezet. (facebook, youtube..)

2/a. A szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.hsrshop.hu címen elérhető hírlevél szolgáltatásra terjed ki.

3. Regisztráció, adatlap, felhasználói profil, megrendelés –szállítási és számlázási adatok, hírlevélküldés

A honlap tartalma regisztráció nélkül megtekinthető, azonban a webáruházon keresztül történő rendelés csak személyes adatok megadását követően elérhetőek, valamint későbbiekben a korábbi megrendelések megtekintése végett regisztráció kötelező. A regisztráció során a felhasználónak kötelező megadnia felhasználói nevét, e-mail címét és jelszavát. Az adatok a felhasználó azonosítására, továbbá a kapcsolattartásra szolgálnak. A regisztráció annak aktiválásával – a felhasználó e-mail címére megküldött aktiváló linkre történő kattintással - fejeződik be. Minden megrendelés leadását megelőzően a felhasználó önként köteles megadni, a megrendelt termék kiszállításához kapcsolódó szállítási nevet és címet, valamint a számla kiállításához szükséges számlázási nevet és címet.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt. Így különösképpen a hírlevél feliratkozás tekintetében. Hírlevelet, egyéb marketing jellegű megkeresésre csak azon felhasználók esetében kerül sor, akik ezt önkéntesen jóváhagyták, feliratkoztak a hírlevél küldő szolgáltatásra.

Hírleveleink a The Rocket Science Group LLC. által üzemeltetett mailchimp szoftver segítségével jutnak el Önökhöz. Hivatalos információkat a Mailchimp érvényes regisztrációjáról a kattintható linken talál  https://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=23996  

A mailchimp hírlevélküldő szoftver információt küld a részünkre az alábbiakról

-           hírlevél megnyitásának időpontjai

-           ha Ön bekattintott a hírlevélbe

-           ha tartalmi átlinkelései vannak a hírlevélben

-           ha Ön nem elérhető a hírlevélben

-           ha leiratkozott a hírlevélben

-           ha nem nyitotta meg a hírlevélben

4. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet a Szolgáltató rendszere három munkanapon belül végrehajt. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatunkat, az itt lévő linken találhatja.

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat a Szolgáltató hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A kezelt adatokat a Szolgáltató csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére. A hírlevél feliratkozással a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. Amennyiben a felhasználó a regisztráció során ahhoz hozzájárul, adatait a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön. Egyéb célokra az adatokat a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor. A Szolgáltató, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

5. A Szabályzat módosítása

A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt a Szolgáltató bármikor módosíthatja. A módosításról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

6. A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:

−  Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

−  Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől (flood), ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

7. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

8. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló:

- 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései

- Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK      rendelet hatályon kívül helyezéséről, az általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: (GDPR)

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

rendelkezései az irányadóak.

9. Sütiszabályozás

www.hsrshop.hu , www.hsplitter.hu www.ragasztoanyag.hu weboldalainkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy weboldalunk szolgáltatásait optimalizálhassuk látogatóink számára.

A Weboldalak egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie - kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segtíségével Ön beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használtata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.  Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását.

Használunk állandó (long term cookie) és átmeneti (session cookie). Az állandó cookie-k fájlként tárolódnak számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 hónapra. Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak és eltűnnek, ha bezárja böngészőjét. Az állandó cookie-kat arra használjuk, hogy megjegyezzük országválasztását és egyéb információit, amennyiben bejelentkezéskor a „Jegyezz meg” opciót választja. Átmeneti cookie-kat akkor használunk, amikor Ön elindítja a termékszűrő funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy Ön bejelentkezett-e, vagy ha terméket tett a kosarába.

A következő link áttekintést nyújt a cookie-k típusáról és használatuk céljáról.(Süti szabályozás linkje)

10. A szerződés elfogadása

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a H-splitter Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. 

Elfogadja, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adatait olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek is átadja, amelyek az előbb említett cél megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogathatók, azonban előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak egyes részeinek eléréséhez regisztráció, és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. Ezzel együtt, bármely weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak..

Az érintett info@hsplitter.hu elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését (ez utóbbit megteheti postai úton is, a 2045 Törökbálint Ráczug 06/112 postacímre való levélküldéssel). Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

11 Weboldalak

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

A weboldalak tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A Weboldalak harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne.

 

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen:info@hsplitter.hu

 

H-Splitter Kft Adatkezelési nyilatkozata 

1.Az adatkezelési nyilatkozat célja 
2.Adatvédelmi alapelvek 
3.Adatkezelő neve és elérhetősége 
4.Adatfeldolgozók neve és elérhetősége 
5.Meghatározások 
6.Az adatkezelés céljai 
6/1. Weboldal látogatói adatok 
6/2. Regisztált felhasználók adatai 
7.Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján 
8.Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai 

1. Az adatkezelési nyilatkozat célja

Amikor az érintett a H-Splitter Kft által üzemeltetett weboldalak szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat. Ezen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, miért gyűjti és mire használja azokat. 

2. Adatvédelmi alapelvek 

Alapértelmezett adatvédelem (Privacy by default)

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelő az érintettektől csak a tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelőséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol. 

Beépített adatvédelem (Privacy by design)

A H-Splitter weboldalai titkosított (SSL csatornán, https://) kapcsolaton keresztül működnek. Az SSL tanúsítványok amellett, hogy hitelesítik az őket használó szervert, titkosítással teszik biztonságossá a szerver és a kliens számítógépek között folyó elektronikus kommunikációt.  

Pontosság 

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.  

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

3. Adatkezelő neve és elérhetősége 

Név: H-Splitter Kft.
Cím: 2045 Törökbálint Ráczug 06/112
E-Mail cím: info@hsplitter.hu
Internet cím: www.hsr.hu

4. Adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Név: H-Splitter Kft.
Cím: 2045 Törökbálint Ráczug 06/112
E-Mail cím: info@hsplitter.hu
Internet cím: www.hsr.hu
Név: Net-tech Consulting Kft.
Cím: 1191 Bp. Kisfaludy u.16 6/18
E-Mail cím: uszf@domainadminisztracio.hu
Internet cím: www.net-tech.hu
Név: Dioptrans Kft.
Cím: Bp iskola u. 34-36
E-Mail cím: info@dioptrans.hu
Internet cím: www.diop.hu
Név: Fokusz Computer Kft.
Cím: 2030 Érd András u 20
E-Mail cím: erd@fokuszcomputer.hu
Internet cím: www.fokuszcomputer.hu
Név: Dupplak Kft.
Cím: 3327 Novaj, Bajcsy-Zs. u. 2/a
E-Mail cím: info@symbion.eu
Internet cím: www.symbion.eu
Név: Pepzen Ltd.
Cím: Marshall House, Ring Way Preston Lancashire PR1 2QD United Kingdom
E-Mail cím: hello@pepzen.com
Internet cím: www.pepzen.com
Név: The Rocket Science Group LLC.
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE 5000,Atlanta GA 30308
E-Mail cím:
Internet cím: www.mailchimp.com
Név: Bigcommerce Pty Ltd.
Cím: 11305 4 Points Dr, Austin, TX 78726, Egyesült Államok
E-Mail cím:
Internet cím: www.bigcommerce.com

5. Meghatározások 

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok  kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza 

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig

Érintett

a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés. 

Címzett

Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket 

Harmadik ország

mindazokat az országokat jelöli, melyek nem tagjai az Európai Unió-nak 

Adatkezelés időtartama

Az a napokban meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek és visszaállításuk többé nem lehetséges 

Technikai és szervezeti intézkedések

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik. 

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

6. Az adatkezelés céljai

6!1 Weboldal látogatói adatok 

- Adatkezelés célja: A weboldal böngészése során a weboldal tárhelyszolgáltatója a

szolgáltatás folyamatos működése, fenntartása , védelme , továbbfejlesztése, és

visszaélések elkerülése érdekében rögzíti a látogatók adatait. 

- Érintettek kategóriája: A weboldal látogatója

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

- Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, látogatás dátuma és ideje, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a látogatott oldalak.

- Technikai és szervezeti intézkedések: a weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el, a kapcsolat az oldal megnyitásától számítva titkosított.

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, a Google Analytics webelemző alkalmazása segíti a weboldal statisztikáinak a mérését és elemzését. Az adatok kezeléséről a https://www.google.com/analytics/ címen tudnak tájékozódni.

- Címzettek harmadik országban:A H-splitter Kft, mint bármely más vállalkozás, jelenleg harmadik féltől származó alfeldolgozókat használ különböző üzleti funkciók, például web hosting, webes vagy alkalmazáselemzés, felhő infrastruktúra, e-mail értesítések és ügyfélszolgálat biztosításához. Alfeldolgozóink listája: Heroku Servicesbigcommerce

- Az adatkezelés időtartama: a látogástól számított maximum 365 nap, vagy a jogi viszony illetve az adatkezelőrerót törvényi kötelezetség lejárta.

- Kapcsolatfelvétel a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap segítségével

- Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, Információ kérés, Információ átadás, kiszolgálás

- Érintettek kategóriája: A weboldal látogatója, vásárlója

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.

- Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, neve, e-mail címe, üzenet szövege, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok 

- Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, fogadó e-mail belépési névvel és jelszóval védett 

6/2 Regisztált felhasználók adatai( a webshop-on vásárlást kezdeményező felhasználók) 

- Adatkezelés célja: A szolgáltatás használatának biztosítása, a szerződés létrejötte.

- Érintettek kategóriája: Regisztrált felhasználó

- Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

- Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, neve, címe, e-mail címe, adószáma, telefonszáma, számlázási címadatok, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

- Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, Bejelentkezési név és jelszó, Regisztrációt aktiváló e-mail. Jelszóemlékeztető csak a regisztrációnál megadott, vagy azt követően az érintett által módosított e-mail címre lehetséges. Speciális esetekben (pl. tulajdonos váltás) a cégjegyzékben megadott e-mail címre is kérhető jelszóemlékeztető.

- Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, könyvelő

- Címzettek harmadik országban :A H-Splitter Kft, mint bármely más vállalkozás, jelenleg harmadik féltől származó alfeldolgozókat használ különböző üzleti funkciók, például: web hosting, webes vagy alkalmazáselemzés, felhő infrastruktúra, e-mail értesítések és ügyfélszolgálat biztosításához. Alfeldolgozóink listája: Heroku ServicesAmazon Web Servicesbigcommerce

Az adatkezelés időtartama: létre jött jogi viszony esetén a törvénynek megfelelő tárgyév+ 5 év. Az érintett írásos kérése alapján.

7. Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. Cikk alapján 

Az adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

- a H-Splitter weboldalai csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el

- A hozzáféréshez felhasználónév és jelszó szükséges, amelyet többszörösen kódolva tárolunk

- A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon alkalmazottai és alvállalkozói jogosultak, akiknek ezekre az adatokra az adatkezelő részére történő feldolgozása érdekében szüksége van. 

8. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa. 

Tájékoztatás

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az adatkezelő általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről. 

Hozzáférés

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő 8 napon belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja. 

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az info@hsplitter.huküldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.

 

COOKIE "SÜTI" SZABÁLYZAT

Utoljára frissítve: 2018-05-23.

A Hsplitter Kft. online felületeinek használata során, információk gyűjthetőek a felhasználók keresési szokásairól a cookie-k(sütik) és hasonló adatgyűtő eszközök alkalmazásával.
A Hsplitter kft üzemeltetése alaltt lévő webhelyek látogatásával Ön beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjon a Cookie "Süti" szabályzásnak megfelelően. Ha nem egyezik bele a cookie-k használatába, akkor ennek megfelelően állítsa be a böngészőjét, vagy ne látogassa a H-Splitter kft által üzemeltetett webhelyeket. Ha letiltja a H-Splitter cookie-kat, ez befolyásolhatja a felhasználói élményt a H-Splitter Kft weboldalain. 

Mik azok a cookie-k? 

A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információtöredékek (ideértve - de nem kizárólag – a text fájlokat), amelyek a felhasználó különböző eszközein ( telefon,pc, tablet, laptop, stb...-n) tárolódnak a böngészések alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó eszközén, ahol azok alapesetben egy elkülönített könyvtárban tárolódnak. A böngésző minden oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, eztuán a felhasználó beállításainak megfelelően tudja az adott weboldalt a későbbiekben megjeleníteni a teljes névtelenség és személyi azonosítás nélkül. 

Mire használjuk a cookie-kat?

A cookie-k elsődleges feladata a felhasználói élmény növelése. Igya honlap könnyebben használható, mert gyorsabban tölthető be, hamarabb jelenik meg az aktuálisan használt eszközön. Ezen kívül a cookeik segítségével pontosabban rálátást kapunk, a felhasználóink alkalmazási igényeire vonatkozóan, hogy ezzel segítsenek nekünk, hogy javítsuk a megjelenési felületeink struktúráját és tartalmát. Ezek az összegyűjtött információk teljesen anonimak, csak a honlapjaink fejlesztésére használjuk őket. 

Milyen típusú cookie-kat használunk?

A webfelületeinken kétfajta cookie-t használunk: Az „ideiglenes cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg be nem zárja a honlapot vagy ki nem jelentkezik a felületről. A másik típus a „tárolt cookie”-k, ezek a meghatározott élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függően maradnak eszközén a megadott ideig, vagy mindaddig míg a cookie-kat Ön saját kezűleg nem törli a használatban lévő eszközéről.

A H-Splitter Kft webfelületein használatos cooke-k típusai. 

Alapvető cookie-k

Ezek a cookie-k azért kellenek, hogy a HSR webfelületek jól működjenek, lehetővé téve, hogy Ön könnyen használja az adott oldalt és funkciókat. Példák lehetnek az előző műveletek (például a bevitt szöveg) megjegyzése, amikor ugyanabban a munkamenetben lévő oldalra navigálnak. Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt, mint személy. Ha nem fogadja el ezeket a cookie-kat, az befolyással lehet a weboldal részeinek vagy egészének működését. 

Teljesítmény cookie-k

Ezek a cookie-k segítenek felmérni, hogy a látogatók miként hatnak a webfelülteinkre azáltal, hogy információt nyújtanak a meglátogatott területekről, a webhelyen töltött időről és a felmerült problémákról, például a hibaüzenetekről. Ez segít nekünk növelni weboldalaink teljesítményét. Ezek a cookie-k nem azonosítják Önt, mint egyén. Minden adatot névtelenül gyűjtenek és összesítenek.

Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik weboldalaink számára, hogy emlékezzenek a választásaikra (például a felhasználónévre, a nyelvre vagy a régióra), hogy személyre szabottabb online élményt nyújtsanak. Lehetővé teszik a látogatók számára videók megtekintését, játékokat játszhassanak és szociális eszközök használatát, azokon való részvételt, mint például blogok, csevegőszobák és fórumok. A cookie-kat gyűjtő információk magukban foglalhatnak olyan személyazonosításra alkalmas információkat, amelyeket közzétettek, például felhasználónevét vagy profilképét. Ha nem fogadja el ezeket a cookie-kat, akkor ez befolyásolhatja a webhely teljesítményét és működését, és korlátozhatja a weboldalon található tartalomhoz való hozzáférést. 

Célzott / reklám cookie-k

Ezek a cookie-k olyan tartalmak szállítására szolgálnak, amelyek jobban megfelelnek Önnek és érdeklődési körének. Használhatók célzott hirdetésekhez, illetve a hirdetések megjelenésének számának korlátozására. Segítenek továbbá a HSR és a nem HSR webhelyeken megjelenő hirdetési kampányok hatékonyságának mérésében. A cookie-k legtöbb típusa az IP címünkön keresztül nyomon követi a fogyasztókat, így gyűjthetnek személyes azonosításra alkalmas adatokat. 

Használunk e harmadik féltől származó cooke-kat? 

Amikor meglátogatja a H-Splitter online felületeit, kaphat cookie-kat harmadik fél webhelyekről és domainekről. A H-Splitter beazonosítja ezeket a cookie-kat, mielőtt azokat használnánk, hogy eldöntsük, elfogadjuk-e őket. Ezekről a cookie-król több infót az érintett harmadik fél weboldalán találnak. 

Hogyan törölhetem, vagy állíthatom be a cooke-k használatát?

A legtöbb internet böngésző alapvetően úgy van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Ez megváltoztatható a beállításokban, hogy letitsa a cookie-kat, és figyelmeztetést is kérhet, ha cookie-kat állítanak be bármely eszközén. Rengeteg formája van a cookie-k kezelésének. Kérjük nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. 
Ha letiltja az általunk használt cookie-kat, ez hatással lehet az Ön felhasználói élményére a HSR webhelyeken, például nem biztos, hogy meglátogathatja a HSR webhely bizonyos területeit, vagy nem kaphat személyre szabott információkat a HSR weboldal látogatása során. 

Ha különböző eszközöket használ a H-Splitter Kft.webhelyek megtekintéséhez és eléréséhez (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.), Akkor minden egyes eszköz böngészőjét be kell állítani az Ön által preferált cookie-beállításokhoz.